De nieuwste vacatures direct in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor de JobAlert
  1. Home
  2. Nieuws & Events
  3. Project in beeld: Dakconstructie de zoutloods
Nieuws - 02 March, 2018

Project in beeld: Dakconstructie de zoutloods


In de zomer van 2016 kreeg Voortman Steel Construction opdracht voor de bouw van zes verrijdbare luiken voor een opslagloods voor zout in het Botlekgebied te Rotterdam. In dit artikel lees je waarom dit om meerdere redenen een bijzonder project is, dat het nodige vakmanschap vereist.

Het gaat om een zogenaamde design & construct opdracht, waarbij de opdrachtnemer – in dit geval TME Machinebouw & Engineering – zowel het ontwerp als de bouw voor zijn rekening neemt. TME besteedde het ontwerp en de detaillering van de staalconstructie uit aan Voortman Steel Construction. Eén van de redenen voor TME om voor Voortman te kiezen is onze snelheid van handelen; erg belangrijk gezien de korte levertijd van het project. 

DE DAKDELEN

De zoutloods bestaat uit twee betonnen bunkers. Hier bovenop komt de verrijdbare dakconstructie, bestaand uit twee keer drie luiken: twee lage en één hoge per bunker. Elk luik (of dakdeel) kan in zijn geheel verreden worden, om het laden en lossen van het zout zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. De luiken zijn aan de onderzijde voorzien van motorisch aangedreven wielen, zodat ze over de rails kunnen rijden die op de beide zijmuren van de loods gemonteerd zijn. Bij het verplaatsen rijden de hoge luiken over de lage. Voortman Steel Construction ontwierp de dakconstructie in nauwe samenwerking met TME Machinebouw & Engineering. Hierbij nam TME het werktuigbouwkundige deel voor haar rekening, zoals de aandrijvingen en de besturing. Bouwbedrijf Cordeel verzorgde het betonnen casco van de zoutloods.

DE COATING

De opslag van zout in de loods brengt met zich mee dat er allerlei maatregelen genomen moeten worden om corrosievorming te voorkomen. Zout versnelt namelijk het corrosieproces en dat kan leiden tot sterkteverlies van de staalconstructie. Eén van de maatregelen tegen corrosievorming is het aanbrengen van een C5M-coating, een coating die voldoet aan de hoogste corrosiviteitsklasse. Het gebruik van deze coating had invloed op alle onderdelen van het project, van ontwerp tot en met montage. Erik Baan (Detailing Engineer) geeft hiervan een aantal voorbeelden: “Om aantasting van de coating te voorkomen, moet de ophoping van zout op de dakdelen tot een minimum te beperkt worden. Daarom zijn alle kokers in de vakwerken onder een hoek van 45° geplaatst en alle hoeken en randen rond afgewerkt. Verder zijn tussen alle verbindingen rubber platen aangebracht. Dit om beschadiging door wrijving, die ontstaat bij het verplaatsen, te voorkomen. Tenslotte moeten ook de monteurs voorzichtig te werk gaan om beschadigingen aan de coating zoveel mogelijk te voorkomen, omdat het lastig is deze op locatie bij te werken.”

HET ONTWERP

Ook de werkwijze tijdens de ontwerpfase was duidelijk anders dan bij reguliere projecten. Jelle Meilink (Structural Engineer) legt uit waarom. “Bij de meeste projecten krijgen wij van de aannemer een compleet pakket aangeleverd: een ontwerp met daarin alle staalprofielen. Bij dit project zaten wij als Voortman Steel Construction op de stoel van de hoofdconstructeur. Op basis van de tekening van de reeds bestaande loods hebben wij de volledige profilering van de luiken tot in detail uitgewerkt.” Erik en Jelle zijn erg positief over de samenwerking met TME Machinebouw & Engineering. “Er was echt sprake van teamwork: beide partijen stelden zich flexibel op en dachten met elkaar mee in oplossingen.”

DE VOORBEWERKINGSGRAAD

Aan de productie van de staalconstructie werden hoge eisen gesteld, omdat deze volgens de hoogste voorbewerkingsgraad (P3) opgeleverd moest worden. Om hieraan te voldoen, zijn lasnaden glad afgewerkt, lasspatten verwijderd en snijranden rond afgewerkt. Dit alles om een langere levensduur van de C5M-coating te garanderen. Jan Nijkamp (Manager Production): “Het eerste luik dat we opleverden, werd afgekeurd door de coater, omdat de voorbewerkingsgraad niet aan hun eisen voldeed. Daarom hebben we bij het tweede luik meer zorg besteed aan de afwerking. Het resultaat was dat dit luik spiegelglad werd afgeleverd. Dit kostte ons echter veel meer productie-uren dan we begroot hadden. Wij hebben toen hierover nieuwe afspraken met de klant gemaakt. Met als uitkomst: een product dat geheel aan de wensen en eisen van de klant voldoet en een positiever eindresultaat voor Voortman.”

DE MONTAGE

Na het coaten gingen de onderdelen op transport naar de haven van Rotterdam, waar onze monteurs eind december begonnen met de voormontage. Omdat de zoutloods direct aan het water gebouwd wordt, is de ruimte voor het opstellen van de kraan en de opslag van het staal op de locatie beperkt. Het montageteam maakte eerst speciale bokken, waarop het de onderdelen tot grotere delen kan voormonteren. Deze delen, waarvan sommige maar liefst 16 ton per stuk wegen, werden vervolgens met behulp van een 250-tons kraan op het betonnen casco gehesen. Binnen enkele weken rondt het montageteam zijn werkzaamheden aan de zoutloods af.