De nieuwste vacatures direct in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor de JobAlert
  1. Home
  2. Nieuws & Events
  3. Ontwikkeling BIM Engineering
Nieuws - 06 November, 2018

Ontwikkeling BIM Engineering


Misschien wel de meest gebruikte term in de huidige bouwwereld. BIM staat voor Building Information Modeling en heeft in het kort als doel om de samenwerking te verbeteren door bruikbare informatie optimaal te delen. BIM is een 3D-model van het project, waar de benodigde informatie kan worden ingevoerd en dus ook worden uitgehaald. Arjan van Dijk: ‘In principe kan alle informatie, van toilet tot systeemplafond, worden verwerkt in BIM. Alles wat nodig is voor de bouw en het onderhoud van het betreffende project.’

André Robers en René Pluimers zijn BIM-coördinator en hebben samen met Arjan van Dijk de mooie taak gekregen om BIM bij heel Voortman Steel Constructions te implementeren. ‘De tekenkamer maakt al uitgebreid gebruik van dit prachtige systeem, maar nu wordt het tijd om BIM bedrijfsbreed in te zetten.’

Om dit te bereiken is een kernteam opgezet, bestaande uit de ‘early adapters’ van elke afdeling binnen VSC. Samen kijken ze naar de kansen, de visie en de interne en externe verwachtingen. ‘Dat gaat van sales tot tekenkamer en van werkvoorbereiding tot montage. Iedereen krijgt met BIM te maken, dus iedereen wordt bij de implementatie betrokken.’ De implementatie zal de komende jaren stapsgewijs worden uitgevoerd.

BIM EN VSC

Binnen BIM wordt alle relevante informatie gedurende de hele levenscyclus van het project / gebouw opgeslagen, gebruikt en beheerd. Alle betrokken partijen werken met dezelfde informatie, die continu beschikbaar en actueel is. Voor Voortman betekent dit dat de communicatie intern en extern verbetert en efficiënter zal worden. De doorlooptijden worden korter en de kwaliteit en veiligheid worden verbeterd. Intern (little BIM) kan er beter worden afgestemd, extern (big BIM) kunnen de processen met de bouwpartners worden geoptimaliseerd. ‘BIM maakt het voor iedereen mogelijk om informatie niet meer zomaar over de schutting te gooien, maar om de nodige informatie aan de juiste persoon te verstrekken.’

André en René zijn ervan overtuigd dat het inzetten van BIM de komende jaren niet alleen de meerwaarde voor de klant zal bewijzen, maar ook de kwaliteit intern zal verbeteren. ‘We gaan met kleine stapjes richting een grote en belangrijke verandering. Digitale termen roepen vaak weerstand op, maar deze verandering is echt nodig. Digitaal is geen wartaal,’ benadrukt André met een glimlach.

Toekomst

Er is veel meer mogelijk dan alleen het verstrekken van de juiste informatie. René vertelt enthousiast: ‘Met BIM 2.0 kunnen we in de toekomst ook rechtstreeks met de machines communiceren. Dus de benodigde informatie direct naar de machines versturen, maar ook software pakketten met elkaar verbinden. Zo kan het nieuwe BTR-systeem (Barcode Tijd Registratie) bijvoorbeeld straks ook aan BIM worden gekoppeld. Dat gaat voor zoveel meer duidelijkheid en structuur zorgen. Met deze ontwikkelingen kunnen we in de nabije toekomst de informatie zo breed mogelijk en realtime delen.’ Doordat het BIM-model in de cloud wordt gedeeld, is het voor iedereen, tegelijkertijd beschikbaar. ‘Maar,’ voegt René daaraan toe, ‘wij blijven te allen tijde zelf de beheerder van het model. Om de veiligheid en duidelijkheid blijvend te kunnen garanderen, geven wij rollen en toegang, zowel intern als extern.’

Bij BIM draait alles om duidelijke communicatie. Anders is de techniek alsnog waardeloos. René: ‘We moeten oppassen dat we niet teveel informatie willen toevoegen en daarmee het overzicht vertroebelen. Uiteindelijk kan het wel gaan om moderne machines en procedures, maar de mensen zijn en blijven bepalend voor het slagen van de implementatie van BIM.’