De nieuwste vacatures direct in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor de JobAlert
  1. Home
  2. Nieuws & Events
  3. Barcode Tijd Registratie: Scannen in de productie
Nieuws - 15 November, 2018

Barcode Tijd Registratie: Scannen in de productie


Frank Wageman (Business Consultant) en Arjan van Dijk (Manager Operations) houden zich bezig met de implementatie van BTR binnen Voortman Steel Construction. BTR staat voor Barcode Tijd Registratie en moet uiteindelijk de gehele productie digitaal gaan registeren, van ontvangst materiaal tot het laden van de vrachten.

Digitalisering is belangrijk thema binnen de hele Voortman Steel Group. Onderdeel daarvan is de invoering van BTR. Frank Wageman en Arjan van Dijk zijn bezig met deze implementatie en zijn enorm enthousiast. Frank: ‘Met BTR kunnen we de tijdsregistratie en de voortgang van een project heel precies in de gaten houden. Niet alleen wij, maar iedereen die bij een project betrokken is, weet te allen tijde hoe het ervoor staat.’ Arjan vult aan: ‘Het is niet bedoeld als controle op de mensen, maar om de stand van het project te bewaken. Zo kunnen we onder andere de kosten op het juiste deel registreren, zonder dat daar extra werk bij komt kijken.’

WINST VOOR IEDEREEN

Op dit moment wordt er veel ad-hoc en handmatig gewerkt. De verwachting is dat BTR eind 2018 in gebruik wordt genomen. Vanaf dan wordt iedere stap in het productieproces gescand. Frank: ‘Het resultaat is een realtime inzicht. We hoeven niet meer te gissen, de ruis is eruit.’ Dit geeft niet alleen meer en beter inzicht, maar biedt winst voor alle betrokkenen. Arjan: ‘We zijn nu ontzettend veel tijd kwijt aan het handmatig invullen van gegevens, maar ook aan het corrigeren van fouten, doordat er op een verkeerd project wordt geboekt. In BTR is straks alle data in 1 oogopslag duidelijk. Fouten of vertragingen kunnen worden voorkomen en we kunnen direct reageren wanneer er een probleem dreigt of werkelijk optreedt.’

Denk daarbij aan de calculatie, die veel meer inhoudelijke data over de daadwerkelijke uitvoering kan vergaren én aan de hand van deze data verder kan leren en verbeteren. Engineering die eenvoudig informatie kan overdragen. De productie die direct op afwijkingen of onvoorziene omstandigheden kan reageren. En natuurlijk het transport: de status wordt constant en realtime aangepast, dus is het direct duidelijk of het geplande transport op tijd de werkplaats uit is. Arjan: ‘Ook voor de regelgeving is deze traceability een belangrijke factor. Zo maken we inzichtelijk welk onderdeel (profiel) uit welke heat komt, doordat we door het scannen onderdelen aan elkaar koppelen. Maar ook wie aan welk onderdeel heeft gewerkt. Wij moeten namelijk als producent kunnen aantonen dat diegene ook daadwerkelijk gecertificeerd is voor die taak. Door middel van de BTR wordt dit allemaal automatisch verwerkt en is de benodigde traceability daarmee geborgd.’

V17-LIJST

Met de invoering van het BTR systeem wordt ook de V17-lijst geïntroduceerd. In het kort staat dit voor de digitale dataoverdracht van de tekenkamer (Tekla Structures) aan de afdeling productie (ConstruSteel).

‘Op dit moment is het zo dat de tekenkamer een model maakt in Tekla Structures, een 3D-tekenpakket. Van daaruit worden verschillende lijsten en data geproduceerd. Deze worden opgepakt door de afdeling productie en vervolgens voor een groot deel handmatig verwerkt in ConstruSteel. Ook deze overdracht van informatie gaan we digitaliseren. Uiteindelijk moet het zo zijn dat met behulp van de V17-lijst deze data met minimale inspanning, automatisch en zonder kans op fouten naar ConstruSteel wordt overgedragen’.