Training Projectmatig Werken

Onlangs hebben bijvoorbeeld 25 collega’s een meerdaagse training Projectmatig Werken gevolgd. De groep was onderverdeeld in twee niveaus: Projectmatig Werken 1 voor onze starters en trainees; Projectmatig Werken 2 was bedoeld voor onze collega’s die al wat verder in hun carrière staan en meer ervaring hebben opgedaan met projectmanagement. Voor beide niveaus geldt dat men verschillende tips, tricks en tools ontvangt voor het op een gestructureerde manier aanvliegen van projecten. Jos de Krosse en Marjolein Bomans, beiden HR-adviseur binnen de Voortman Steel Group, vertellen graag meer over hun ervaringen!

W-woord

Centraal tijdens de training stond het werken met de 7 W’s: Wie, Wat, Waar, Waarom, Waarmee, Wanneer en Wijze. Door het stellen van de juiste vragen, vaak beginnend met een W-woord, krijg je pas goed antwoord op je vragen. Het belang hiervan merken we bijna dagelijks, zowel in het contact onderling als wanneer we met de klant om tafel zitten. Om succesvol te kunnen zijn en een passende oplossing te vinden, moet je tenslotte goed weten waar de ander naar op zoek is. Dit ‘spel’ wordt ook wel eens de ‘vraag achter de vraag’ genoemd. Jos en Marjolein ervoeren dit traject pas echt goed tijdens verschillende rollenspellen: “We werden met onze neus op de feiten gedrukt. We dachten voortvarend te werk te gaan, tot de trainer ons erop wees dat we lang niet alle benodigde informatie hadden voor een goed resultaat. Dus toch echt even terug naar de 7 W’s!

Afsluitende opdracht

Op de derde trainingsdag was het aan de groepen zelf om te laten zien wat ze hadden geleerd. De afsluitende opdracht bestond uit het voeren van een gesprek met de opdrachtgever, het opstellen van een plan van aanpak aan de hand van de verkregen informatie en vervolgens het uitvoeren van het plan. Jos: “Aangezien Voortman toch een typisch maakbedrijf is, kregen we als afsluitende opdracht het maken van een houten constructieonderdeel. Gelukkig waren er genoeg collega’s met technisch inzicht in beide groepen!

Zowel Jos als Marjolein heeft de training als zeer waardevol ervaren. Marjolein: “Ook al is het niet direct rocket science wat je leert, het zorgt er wel voor dat ik mijn werk meer effectief kan uitvoeren. Ik zie het dan ook echt als een mooi cadeautje van Voortman waar we allen veel (werk)plezier van zullen hebben!

Latest tweet

No tweets found.

Voortman Steel
Construction

Voortman Steel
Machinery

Kom werken
bij Voortman

Stage lopen
of afstuderen

Bekijk onze
vacatures

Neem contact op
met Voortman